EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 11 februarie 1994

Guvernul României hotărăşte:

ART. 1
Până la adoptarea legii privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, şcolarizarea solicitanţilor de azil şi a refugiaţilor, pe perioada studiilor preuniversitare, se face fără perceperea de taxe de şcolarizare.

ART. 2
Fondurile necesare acestei acţiuni se asigură din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat Ministerului Învăţământului.

ART. 3
(1) Ministerul Învăţământului stabileşte, pe baza actelor de studii prezentate de solicitanţii de azil şi de refugiaţi, anul de studii (clasa) în care au dreptul sa se înscrie fiecare.
(2) În lipsa actelor de studii, solicitanţii pentru învăţământul general (clasele I-VIII) vor susţine examene de verificare globală a cunoştinţelor, în vederea stabilirii nivelului lor de pregătire şi a anului de studii pentru care corespund, în consens cu normele care se aplică elevilor români.
(3) Pentru învăţământul general (clasele I-VIII), solicitanţii care nu au acte de studii vor susţine integral examene pentru cel mult 2 ani de studii (clase) într-un an şcolar.
(4) Înscrierea la liceu sau la studii postliceale este condiţionată de promovarea concursului de admitere corespunzător, în aceleaşi condiţii şi în sesiunile legal organizate pentru cetăţenii români.

ART. 4
Refugiaţii care doresc sa efectueze studii liceale, universitare sau postuniversitare pot fi înscrişi în condiţiile art. 1 al prezentei hotărâri, la cursurile anului pregătitor organizat pentru cetăţenii străini.
În acest sens, cei în cauza vor fi repartizaţi în grupele de studiu, peste efectivul de 10-12 cursanţi prevăzuţi de reglementările în vigoare.

ART. 5
Solicitanţii de azil se bucură de drepturile prevăzute în prezenta hotărâre pe o perioadă stabilită de Ministerul Învăţământului şi Comitetul Roman pentru Migrări, în funcţie de rezolvarea formalităţilor privind obţinerea statutului de refugiat.

ART. 6
Prezenta hotărâre se aplică începând cu anul de învăţământ 1993/1994.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministrul învăţământului,
Liviu Maior

Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleşcanu

Ministru de stat,
ministrul muncii şi
protecţiei sociale,
Dan Mircea Popescu

Ministru de stat,
ministrul finanţelor,
Florin Georgescu

Joomla templates by a4joomla