EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 935 din 20 decembrie 2002

În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 13 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1
Începând cu data de 1 ianuarie 2003 limitele prevăzute la art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează la 16.900 lei/persoană/zi pentru masă şi, respectiv, la 11.200 lei/persoană/zi pentru cazare.

ART. 2
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 603/2001 privind majorarea sumelor pentru cazare şi masă acordate solicitanţilor statutului de refugiat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 5 iulie 2001.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul de interne,
Toma Zaharia,
secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Joomla templates by a4joomla