EMITENT: MINISTERUL DE INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 7 august 2002

Ministrul de interne,
având în vedere prevederile art. 19 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2001, şi ale art. 19 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001,
în temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne,
emite următorul ordin:

ART. 1
Anexa la Ordinul ministrului de interne nr. 159/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând ţările în care în general nu există risc serios de persecuţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 15 noiembrie 2001, se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministru de interne,
Ioan Rus

ANEXA 1

LISTA
cuprinzând ţările în care în general nu există risc serios de persecuţie

1. Principatul Andorrei
2. Uniunea Australiană
3. Republica Bulgaria
4. Republica Croaţia
5. Republica Cipru
6. Republica Cehă
7. Confederaţia Elveţiană
8. Republica Estonia
9. Republica Islanda
10. Republica Letonia
11. Principatul Liechtenstein
12. Republica Lituania
13. Republica Malta
14. Regatul Norvegiei
15. Republica Polonă
16. Serenisima Republică San Marino
17. Republica Slovacă
18. Republica Slovenia
19. Republica Ungară

Joomla templates by a4joomla