EMITENT: MINISTERUL DE INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 7 august 2002

Ministrul de interne,
având în vedere prevederile art. 11 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2001, şi ale art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001,
în temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne,
emite următorul ordin:

ART. 1
Anexa la Ordinul ministrului de interne nr. 158/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând ţările terţe sigure, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 15 noiembrie 2001, se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministru de interne,
Ioan Rus

ANEXA 1

LISTA
cuprinzând ţările terţe sigure

1. Uniunea Australiană
2. Republica Bulgaria
3. Republica Cehă
4. Confederaţia Elveţiană
5. Republica Estonia
6. Republica Islanda
7. Republica Letonia
8. Republica Lituania

Joomla templates by a4joomla