EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 82 din 1 februarie 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

ART. 1
Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Litera c) a articolului 4 va avea următorul cuprins:
"c) a comis fapte care sunt contrare scopurilor şi principiilor enunţate în Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite."
2. La articolul 22, după alineatul (3) se introduc alineatele (3^1) şi (3^2) cu următorul cuprins:
"(3^1) Solicitantul statutului de refugiat, cazat în centrele prevăzute la alin. (3), beneficiază gratuit de masă în natură, în următoarele condiţii:
a) în limita a 3.645 calorii pentru solicitantul statutului de refugiat, major ori minor în vârstă de peste un an;
b) în limita a 4.505 calorii pentru solicitanta statutului de refugiat, însărcinată între lunile a V-a şi a IX-a inclusiv sau care a născut şi nu alăptează copilul, pentru o perioadă de 12 luni de la naştere;
c) în limita a 4.800 calorii pentru solicitanta statutului de refugiat care a născut şi alăptează copilul în vârstă de până la un an;
d) în limita a 1.190 calorii pentru fiecare copil în vârstă de 0 - 6 luni care se află împreună cu unul sau cu ambii părinţi solicitanţi ai statutului de refugiat;
e) în limita a 1.650 calorii pentru fiecare copil în vârstă de 6 - 12 luni care se află împreună cu unul sau cu ambii părinţi solicitanţi ai statutului de refugiat.
(3^2) Persoanelor prevăzute la alin. (3^1) nu li se aplică dispoziţiile art. 13 alin. (2) referitoare la sumele cuvenite pentru masă."

ART. 2
Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministru de interne,
Ioan Rus

Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Joomla templates by a4joomla